6th Grade

Doraisamy Sripathmasri (Pat) – Capt
Aditya Karia
Allam Kareem
Bhudia Hiten
Gihan Walpola
Gowrishankar Karunaprakasam
Jegendran Janahan
Johnson Jesuthan
Kandaswamy Arunkumar
Kuhaseelan Rajadurai
Parag Yeole
Siraj Nilam
Tahmid Sheikh
Vishwanathan Zubin