Under 14 Team Orange – Division 3

Abhishekh Babu
Alance Kizhakethil Jacob
Anshuman Tripathi
Aryan Biswas
Edwin Samuel
Erwin Narang
Gursimar Munder
Jacob Tyson
Jaskaran Rattu
Kavishkarr Sripathmasri
Madhav Tiwari
Navroop Singh
Shubh Singh
Soham Kochikar
Vivan Kothari