Under 10 Team Blue – Group 2

Anish Pasricha
Arya Garg
Krishiv Patel
Krrish Dhawan
Mikaeel Syed
Neil Ginni
Syed Abbad Qaiser
Talha Adnan
Viraj Thakur
Zayn Khan