Under 11 Team Blue – Division 1

Abhi Bhatnagar
Amodh Sriram
Ashane Jayapragash
Krish Baradia
Maan Upadhyay
Manas Yarramsetti
Manavjot Sahota
Param Dave
Ransher Singh
Samarpal Singh
Senon Ranasinghe
Sujaan Singh
Tanush Kohli
Zachariah Talib