Under 10 Team Green – Group 3

Aayanpreet Singh
Akshath Pandya
Eshan Prasanna
Harjan Singh
Jovan Patel
Saihajveer Singh
Sartaj Singh
Sehaj Singh
Shanpreet Sandhu
Yuvraj Singh